OSP Przecław Ochotnicza Straż Pożarna Przecław


     Ochotnicza Straż Pożarna w Przecławiu  to jedna z najlepszych jednostek na terenie powiatu mieleckiego. Jednostka należy do systemu KSRG. Dzięki ambitnym, ciągle szkolącym się strażakom jest na czele w Gminie Przecław.

Ale zacznijmy od początku...

Ponieważ istniejąca przed wojną w kilku księgach dokumentujących o założeniu i działaniu tejże straży zaginęła w czasie wojny i trudno na jej ślad natrafić, określając więc w możliwie dokładnym przybliżeniu czas jej założenia, na podstawie kilku późniejszych wiarygodnych źródeł oraz wypowiedzi starszych osób w ciągu lat powojennych, należy przyjąć rok 1879, kiedy to powstawały pierwsze straże ogniowe na terenie Galicji.Według publikacji (Biblioteka strażacka nr, 25) jako rok założenia straży pożarnej w Przecławiu podany jest rok 1893, a za jej założycieli są podani Walenty Kopacz i Adam Sadowski we Lwowie oni dokonali rejestracji przecławskiej straży ogniowej. Początkowe funkcje naczelne i obowiązki komendanta w określonych okresach pełnili: burmistrz Franciszek Buhn, Hrabia Mieczysław Rej, a później jego syn Kazimierz Rej. Po II wojnie światowej funkcję prezesa OSP w Przecławiu pełnił Pan Stanisław Sęk. W kolejnych latach jednostka OSP działała aktywnie pod kierownictwem różnych naczelników, biorąc udział w gaszeniu różnych pożarów i w innych groźnych akcjach. W 1973 roku rozpoczęto budowę domu strażaka, który został oddany do użytku 18 maja 1975r. W tym też dniu jednostka otrzymała samochód pożarniczy GBAM. W dniu 7 czerwca 1981 roku jednostka OSP Przecław został nadany sztandar oraz najwyższe odznaczenie pożarnicze Złoty Znak ZOSPRP. W 1985r jednostka otrzymała samochód bojowy Star 244 GBM 2.5/16, który służy do dzisiejszego dnia. Od momentu posiadania tego samochodu, przecławscy strażacy zawsze biorą udział w gaszeniu pożarów, a także służą pomocą w usuwaniu różnych klęsk żywiołowych nie tylko na terenie gminy. W 1992r druhowie z OSP Przecław w raz z batalionem pożarniczym z Rzeszowa przez tydzień walczyli z pożarem lasów w Kuźni Raciborskiej. W 1995r jednostka została włączona do systemu KSRG do której należy do dziś. W 2006r jednostka OSP otrzymała drugi samochód bojowy Renault. W 2011r po staraniach zarządu OSP jednostka otrzymała nowy samochód Marki Mercedes Atego1429 GMA 2.5/16. Strażacy pod dowództwem prezesa OSP-druha Włodzimierza Jurasza, pełniącego tą funkcję 30lat, ciągle zabiegają o zakup nowego sprzętu oraz aktywnie biorą udział w akcjach ratowniczo gaśniczych. Na 135 lecie naszej jednostki w 2014r została wydana książka, która przedstawia całą historie naszej jednostki.

W ten sposób pokrótce została przedstawiona historia naszej jednostki.

Najcześciej czytane na naszej stronie